Al-Quran Al-Karim Mini

Al-Quran Al-Karim telah dirancang dengan teliti, menyatukan unsur-unsur waqaf dan ibtida’ yang penting untuk memudahkan pembaca. Penyelarasan ini diperkukuhkan dengan penggunaan tiga warna pada waqaf dan ibtida’, bertujuan agar pembaca dapat melafazkan ayat dengan tajwid yang betul serta lebih mudah difahami.

Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’

Al-Quran Al-Karim telah dirancang dengan teliti, menyatukan unsur-unsur waqaf dan ibtida’ yang penting untuk memudahkan pembaca. Penyelarasan ini diperkukuhkan dengan penggunaan tiga warna pada waqaf dan ibtida’, bertujuan agar pembaca dapat melafazkan ayat dengan tajwid yang betul serta lebih mudah difahami.

AL-QURAN AL-KARIM WAQAF & IBTIDA’

Al-Quran Al-Karim telah dirancang dengan teliti, menyatukan unsur-unsur waqaf dan ibtida’ yang penting untuk memudahkan pembaca. Penyelarasan ini diperkukuhkan dengan penggunaan tiga warna pada waqaf dan ibtida’, bertujuan agar pembaca dapat melafazkan ayat dengan tajwid yang betul serta lebih mudah difahami.

Tajwid yang diwarnakan pada Teks Al-Quran

Warna Panduan Waqaf & Ibtida’

Warna Pilihan Naskah Al-Quran Waqaf & Ibtida’

Tajwid yang Diwarnakan pada Teks Al-Quran

Warna Panduan Wakaf & Ibtida’

Warna Pilihan Naskah Al-Quran Wakaf & Ibtida

Kelebihan Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’

Tajwid yang diwarnakan pada Teks Al-Quran

Warma Panduan
Waqaf & Ibtida’

Warna Pilihan Naskah Al-Quran Waqaf & Ibtida’

Kelebihan Al-Quran Al-Karim Mini

Kelebihan Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’

Video Promo

Keistimewaan Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’

Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’ mengintegrasikan unsur-unsur penting untuk memudahkan pembaca yang dilengkapkan dengan unsur waqaf & Ibtida’ supaya dapat dibaca dengan bertajwid yang benar dan mudah difahami.

Kelulusan KDN

Mempunyai kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang sahih

Terjemahan bahasa terkini

Merangkumi terjemahan Bahasa Melayu dengan tema yang terkini

Panduan Waqaf & Ibtida’

Merangkumi penerangan panduan tentang Waqaf & Ibtida’ yang jelas

Penerangan Ashabun Nuzul

Menerangkan peristiwa yang mempunyai penyebab turunnya satu atau beberapa ayat dari Al-Quran

Penanda Buku

Mempunyai penanda buku yang mempunyai isi panduan yang ringkas waqaf & Ibtida’

Keistimewaan Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’

Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’ mengintegrasikan unsur-unsur penting untuk memudahkan pembaca yang dilengkapkan dengan unsur waqaf & Ibtida’ supaya dapat dibaca dengan bertajwid yang benar dan mudah difahami.

Kelulusan KDN

Mempunyai kelulusan daripada Kementerian Dalam
Negeri (KDN) yang sahih

Terjemahan bahasa terkini

Merangkumi terjemahan Bahasa Melayu dengan tema
yang terkini dan mudah difahami

Panduan Waqaf & Ibtida’

Merangkumi penerangan pandian tentang Waqaf & Ibtida’
yang mudah difahami dan jelas

Penerangan Asbabun Nuzul

Menerangkan peristiwa yang mempunyai penyebab
turunnya satu atau beberapa ayat dari Al-Quran

Penanda Buku

Mempunyai penanda buku yang mempunyai isi panduan yang ringkas waqaf & ibtida’

Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’ mengintegrasikan unsur-unsur penting untuk memudahkan pembaca yang dilengkapkan dengan unsur waqaf & Ibtida’ supaya dapat dibaca dengan bertajwid yang benar dan mudah difahami.

Kelulusan KDN

Mempunyai kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang sahih

Terjemahan bahasa terkini

Merangkumi terjemahan Bahasa Melayu dengan tema yang terkini

Panduan Waqaf & Ibtida’

Merangkumi penerangan panduan tentang Waqaf & Ibtida’ yang jelas

Penerangan Ashabun Nuzul

Menerangkan peristiwa yang mempunyai penyebab turunnya satu atau beberapa ayat darui Al-Quran

Penanda Buku

Mempunyai penanda buku yang mempunyai isi panduan yang ringkas waqaf & Ibtida’

Apa Kata Pelanggan Kami

Apa Kata Pelanggan Kami

Koleksi Al-Quran Al-Karim Wakaf & Ibtida’

Koleksi Al-Quran Al-Karim Waqaf & Ibtida’